Szkolna Rada Młodzieżowa (2017/2018) 

 

Rada Rodziców (2017/2018) 

 przewodniczący:

 Igor Piontek - 7a

przewodnicząca:

Beata Brzezińska 

  z-ca przewodniczącego:

 Filip Ulaczyk - 6a

 z-ca przewodniczącej:

Natalia Ohirko 

sekretarz:

skarbnik:

 Magda Kurzeja - 5b

 Aleksandra Dziurowicz - 6b

sekretarz:

skarbnik:

członek:

członek:

członek:

członek:

członek:

Agnieszka Frączysty 

Hanna Duda 

Angelina Bartunek 

Arkadiusz Kotremba 

Marek Szpunar

Danuta Węgrzyn

Anna Kałus

Opiekun SRM: Anna Kwaśnik

Opiekun grupy wiekowej I - III: Mirosława Rusek 

Opiekun grupy wiekowej IV - VI: Agnieszka Pytlik 

Komisja Rewizyjna: 

 

 

członkowie:

 

 

 

Małgorzaya Pakura 

Anna Sumara 

Justyna Olejnik-Makówka 

Justyna Gillin

Beata Musiał 

Edyta Hajduk 

Monika Gorząch