Obiady w stołówce szkolnej

 

ALERGENY W ŻYWIENIU ZBIOROWYM - .PDF

Informacja dotycząca obiadów i wypełnienia zobowiązania - .pdf

ZOBOWIĄZANIE DO POBRANIA - .pdf

 

Cena jednostkowa obiadu wynosi 3 zł.
Stołówka szkolna wydaje posiłki dla uczniów w godzinach:
11.25 - 11.55, 12.25 - 12.55, 13.25 - 13.55
W celu usprawnienia wydawania posiłków, prosimy uczniów o przychodzenie na obiady
według ustalonego harmonogramu.

    .pdf

OBIADY
listopad 2017r - 63 zł
(21 dni x 3zł)
Cena jednego obiadu dla nauczyciela wynosi 6,88zł

Wpłatę należy dokonać przelewem w dniach 1 - 4 listopada 2017r.

Proszę nie przelewać pieniędzy wcześniej, ani nie zaokrąglać kwoty wpłaty.

W tym miesiącu nie zostały wysłane informacje o zwrotach ze względu na to, że nie wiadomo było które dzieci skorzystają w dniu 31.10. z obiadu. Rodzice, którym bardzo zależy na odliczeniu, proszeni są o kontakt telefoniczny z intendentką w dniu 2 listopada. Kwoty zwrotu za posiłki niewykorzystane w październiku będą zsumowane i wysłane w listopadzie.
Proszę pamiętać o odliczeniu dni w których jest planowana wycieczka szkolna i dopisaniu tej informacji w tytule przelewu (np. ZSP2, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc V. 2017 bez 10.V)

Brak terminowej wpłaty spowoduje wykreślenie z listy obiadowej.

 


Płatności są dokonywane przelewem lub gotówką od 1-go do 3-go każdego miesiąca. 
Wpłaty można dokonywać przelewem na konto szkoły (po wcześniejszym podpisaniu zobowiązania):

Bank PKO BP nr konta: 26 1020 2313 0000 3802 0515 1768
W tytule płatności należy wpisać:
Szkołę, nazwisko i imię dziecka, klasę, obiady za miesiąc.
np. ZSP2, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc X 2015
 

 

Dokumenty do pobrania:
Regulamin stołówki
Zarządzenie Dyrektora ZSP 2
Harmonogram wydawanych obiadów